cambiar idioma más información sobre FesKits pàgina de inicio
Flash player Favoritos
Avís Legal | Accés Tutor>
Avís Legal
En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, la FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI SALUT posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat FITXER PARTICIPANTS. La finalitat de la seva creació és la gestió dels participants dels projectes duts a terme per la FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI SALUT i els destinataris de la informació són els departaments en els quals s'organitza la FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI SALUT, així com els estaments oficials públics i privats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a aquests tipus de dades. En tot cas, vostè té el dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i/o cancel•lació en l'àmbit reconegut per l'esmentada Llei.
Per exercir aquests drets o per a qualsevol aclariment, pot fer-ho per escrit mitjançant instància dirigida al director de la FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI SALUT al seu domicili situat a l'Avinguda Diagonal, 351, 1r, 3a - 08037 Barcelona.